Chủ đề:Tin Tức Archives | Page 6 of 11 | In hóa đơn GTGT

Những lưu ý về cách xử lý khi hóa đơn bị cháy, mất, hỏng

Người nộp thuế, doanh nghiệp báo cáo trường hợp cháy, mất, hỏng hóa đơn gồm các nội dung: tên loại hóa đơn, mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số lượng, liên hóa đơn, lý do mất, hỏng, cháy và cam kết của đơn vị.
hóa đơn hỏng
ảnh minh họa

Đây nội dung chính tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT/BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Tổng cục Thuế cũng hướng dẫn tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn bị mất, hỏng, cháy phải báo cáo với cơ quan thuế, theo mẫu số BC21/AC tại Phụ lục 3, ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

 “Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định. ”

 

Minh Đức
Xem thêm

Có được ghi tên tắt trên hóa đơn bán hàng?

Khi xuất hóa đơn bán hàng, có nhiều tên đơn vị và địa chỉ quá dài, không ghi hết trên phạm vi quy định của tờ hóa đơn. Trong trường hợp đó, có được ghi tắt tên và địa chỉ trên hóa đơn không?
Bùi Trọng Hiếu (quận Thanh Xuân)

Trả lời:
Theo Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31-3-2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17-1-2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
b) Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:
“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”.

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.
Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải bảo đảm xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “quận” thành “Q”, “thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “cổ phần” là “CP”, “trách nhiệm hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải bảo đảm đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính”.

Xem thêm

Thu nhiều hàng hóa không hóa đơn chứng từ tại Trung tâm tân dược Hapu

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang kiểm tra các cơ sở kinh doanh tân dược tại Trung tâm thuốc Hapu (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Kết quả sơ bộ kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh tại Trung tâm thuốc tân dược​ lớn nhất miền Bắc – Trung tâm Hapu – vào ngày 18/8, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện 4 cơ sở vi phạm và thu giữ nhiều sản phẩm không có hóa đơn chứng từ.

Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, sau khi kiểm tra tại Trung tâm thuốc tân dược Hapu, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, lực lượng này đã thu giữ được 1.000 chai nước hồng sâm tại quầy số 110 và quầy 111.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng tạm giữ 1.180 chiếc ống thông tiểu các loại và 20 hộp khẩu trang y tế là trang thiết bị y tế do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như không có số đăng ký lưu hành tại quầy số 117 và quầy số 118 cùng 11 hộp ​thực phẩm chức năng và 45 hộp băng lụa y tế.

“Số tiền phạt trong chiều nay với 4 đơn vị vi phạm là 68 triệu đồng,” đại diện Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết.

Đồng loạt kiểm tra trung tâm phân phối tân dược lớn nhất miền Bắc

Hapu là Trung tâm phân phối thuốc tân dược lớn nhất miền Bắc với 205 cơ sở đang kinh doanh (chủ yếu là bán buôn), trong đó có 192 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, 10 cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng và 3 quầy kinh doanh thiết bị y tế.

Trong năm 2013, khi kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc ở Trung tâm này, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã phát hiện một cơ sở kinh doanh thuốc tân dược giả. Ngay sau đó Ban quản lý tòa nhà đã chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng đối với cơ sở trên.

Ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, việc kiểm tra trung tâm thuốc lớn nhất miền Bắc (Hapu) nhằm mục đích nâng cao ý thức kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời chấn chỉnh và phát hiện kịp thời những vi phạm nếu có, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

Xem thêm

“Hóa đơn hôn nhân” người vợ gửi người chồng phụ bạc

Trong một đêm gió mưa 14 năm trước, tôi theo người yêu đến Thâm Quyến làm thuê trong hoàn cảnh cuộc sống bị bạn bè người thân cô lập. Còn anh, sau khi thi rớt, người mẹ vì thế mà sinh bệnh, cha thì sức khỏe suy yếu, gian nhà anh ở thì đến nửa mái nhà bị bể ngói. Anh chỉ còn có mình tôi! Nhớ lại khi đó lộ phí đi đường cũng là tiền lương một tháng dạy thêm của tôi. Những gian khó tôi vô tư chấp nhận cũng chỉ là vì mong có ngày nay được ở bên anh.

“Hóa đơn hôn nhân” người vợ gửi người chồng phụ bạc

Có lẽ tôi đã không lầm, anh rất giỏi giang. Cho đến hôm nay, sau nhiều năm vất vả chúng tôi đã có tất cả: biệt thự, xe cộ. Đương lúc tất cả người nhà tôi đều thở phào nhẹ nhõm và tha thứ cho tôi đã không chọn lầm người, anh lại thẳng thắn vô cảm nói với tôi: “Anh đã tìm được tri âm.” Nếu tôi đồng ý chia tay thì tài sản, con cái đều giao cho tôi; nếu không anh cũng sẽ phản bội tôi, khi đó tôi cũng đừng oán trách.

Tôi mỉm cười rồi nói ba ngày sau sẽ cho anh câu trả lời.

Sau ba ngày, tôi kê khai ra một tờ “hóa đơn hôn nhân” đưa cho anh xem qua:

Sau 10 năm hôn nhân, anh đổi 3 lần đồ ngủ, thay 4 đôi dép, 21 đôi giầy da. Dày da phải thay nhiều nhất vì thời gian anh phải ra ngoài kiếm tiền nhiều, để cuối cùng mới có “tâm hồn tri âm” thấy anh thành công.

Sau 10 năm hôn nhân, em thay 10 bộ đồ ngủ, đi hỏng 11 đôi dép, đổi 16 đôi dầy da. Dày và dép em thay nhiều là bởi vì thời gian em lo cho gia đình và con cái nhiều hơn anh, thời gian ra ngoài kề vai chiến đấu cùng anh cũng không ít; vì làm lụng vất vả nên em trở nên cằn cỗi, không còn đem lại cho anh cảm giác tươi mới.

Sau 10 năm hôn nhân, tuổi xuân của anh tăng giá gấp 10 lần; sau khi ly hôn, những mỹ nữ đang chờ đợi “nhân sĩ thành công” xếp hàng từ Thâm Quyến đến Hàng Châu cho anh lựa chọn.

Sau 10 năm hôn nhân, tuổi thanh xuân của em giảm giá 10.000 lần; cơ hội tái hôn của em chỉ vào 1%; người già em không thể lấy, người đàn ông cùng tuổi em, trừ khi quá kém cỏi, còn người bình thường không ai muốn lấy một phụ nữ trung niên có con như em.

Sau 10 năm hôn nhân, số lần anh nấu cơm cho em ăn là 26 lần.

Sau 10 năm hôn nhân, thời gian bận rộn của em để nấu cơm là 365 ngày/năm, mỗi ngày ba bữa cơm ngon canh ngọt cho anh.

Sau 10 năm hôn nhân, có một bé con, em phải mang thai 10 tháng, nuôi dạy con suốt 10 năm.

Sau 10 năm hôn nhân, có một bé con, anh mất 10 phút để đặt tên cho bé.

Sau 10 năm hôn nhân, em luôn hòa thuận với cha mẹ anh, chưa từng có một lời to tiếng.

Sau 10 năm hôn nhân, anh chưa từng tha thứ cho cha mẹ em, chưa từng gọi một tiếng cha mẹ. Khi anh nghèo túng, cha mẹ không chấp nhận anh nên anh sợ không dám gọi; sau khi giàu có anh nói không còn sợ họ và không thèm gọi. Liệu anh có muốn con gái mình sau này chọn chồng sẽ chọn người nghèo khó? Muốn con cái mình có cuộc sống đầy đủ là chuyện thường tình của các bậc cha mẹ!

Anh thân yêu, nếu sau khi đọc xong bản tổng kết hôn nhân mà anh vẫn còn nhìn thẳng vào em nói lời ly hôn, em sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Bất kể lúc nào anh đề nghị em cũng sẽ đồng ý.

Thế rồi sau đó tôi chờ cả năm nhưng không thấy anh nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Anh đi làm về nhà sớm hơn, chăm chỉ nấu ăn, lau nhà, có lẽ để lấy công chuộc tội? Tôi thầm nghĩ, có lẽ vì người có lương tâm trên thế giới vẫn nhiều hơn, cho nên thế giới này vẫn giống căn nhà hơn cái địa ngục!

Bài sưu tầm

Xem thêm

Bị đòi 250 USD vì thăm mộ vợ quá lâu

Một người đàn ông ở Anh sửng sốt khi bị tính phí vì ở lại thêm 20 phút bên mộ của vợ.
00-9753-1439605582.jpg

Ông Blades bên bức chân dung của người vợ quá cố. Ảnh: Ross Parry/SWNS.

Ông Frank Blades cảm thấy chưa sẵn sàng rời khỏi mộ của vợ, bà Violet, ở nghĩa trang Hannah Park, thị trấn Worksop, hạt Nottinghamshire. Được thông báo là không cần phải đi ngay nên ông quyết định ở lại thêm 20 phút để ở cạnh người vợ vừa qua đời. Bà Violet ra đi sau nhiều tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Tuy nhiên, khi nhận hóa đơn tiền dịch vụ từ ban giám đốc nhà tang lễ Hopkinsons, ông Blades vô cùng ngạc nhiên về khoản phí 250 USD trên tổng hóa đơn hơn 9.000 USD, Telegraph đưa tin hôm 14/8.

Khi ông Blades yêu cầu giải thích về khoản tiền 250 USD, nhà tang lễ Hopkinsons cho biết đây là phí do hội đồng quận Bassetlaw ban hành để trả cho các nhân viên đào mộ, vì họ được yêu cầu làm thêm ngoài giờ ghi trong hợp đồng.

Ông Blades tâm sự mất đi người bạn yêu thương đã đủ đau đớn lắm rồi, chưa kể lại còn bị tính phí vì nỗi đau ấy.

“Tôi chưa sẵn sàng rời khỏi Violet ngay lúc đó nên đã cố nán lại mộ bà ấy thêm chút nữa. Vì được thông báo là không cần vội vã nên cả gia đình tôi cũng tranh thủ đi một vòng thăm mộ người thân. Tôi đã rất tức giận khi nghe lời giải thích đó bởi họ bảo tôi là có thể ở lại bao lâu nếu muốn”, ông Blades kể.

Tất nhiên, vì không còn “năng lượng” để tranh cãi sau đám tang của bà Violet, ông Blades đành phải thanh toán đầy đủ hóa đơn cho nhà tang lễ.

“Tôi có cảm giác hội đồng quận đang cố tình lợi dụng thời điểm khó khăn của gia đình tôi để kiếm tiền. Vài ngày sau khi bắt đầu suy nghĩ kỹ lại, tôi thấy rất bực mình. Tiền chẳng là gì đối với tôi bởi nó chẳng thể mang Violet trở lại. Nhưng tôi muốn cảnh báo những người khác về vấn đề này”, ông Blades cho hay.

Hội đồng quận Bassetlaw khẳng định đã thu khoản phí 250 USD trên, nhưng người chịu trách nhiệm thanh toán là ban giám đốc nhà tang lễ Hopkisons, chứ không phải ông Blades.

“Tất cả các nghĩa trang của chúng tôi đều mở cửa đến tận 20h vào mùa hè nên nhà tang lễ không bị tính phí phạt khi ông Blades cố nán lại ở nghĩa trang Hannah Park để thăm mộ người thân. Chúng tôi sẽ liên lạc với cả hai bên để giải thích lý do về khoản phí phụ”, ông Liz Prime, chủ tịch hội đồng quận Bassetlaw, khẳng định.

Kim Dung

Xem thêm

Tranh nhau hóa đơn để trả tiền ăn nhậu, một người chết

Sau bữa ăn, hai người đứng dậy giành hóa đơn thanh toán tiền khiến nồi lẩu đang sôi bị đổ vào một người làm nạn nhân bị bỏng nặng và tử vong tại bệnh viện.
Người bạn của Thôi đã tử vong do nồi lẩu đang sôi đổ vào người. Ảnh minh họa: Shanghaiist.
Người bạn của Thôi đã tử vong do nồi lẩu đang sôi đổ vào người. Ảnh minh họa: Shanghaiist.

Ngày 14/8, trang tin Shanghaiist đưa tin,  mới đây, một người đàn ông họ Thôi đã bị kiện ra Tòa án quận Phong Đài (Bắc Kinh,Trung Quốc) về tội vô ý làm chết người liên quan đến cái chết của người bạn họ Chương xảy ra trong khi hai bên tranh giành trả tiền ăn lẩu.

Vụ việc xảy ra vào tối 29/5/2014. Thôi cùng ba người bạn đến ăn lẩu ở một nhà hàng tại quận Phong Đài. Sau bữa ăn, Thôi và người bạn họ Chương đứng vụt dậy để lấy giành hóa đơn thanh toán tiền.

Trong quá trình xô đẩy giành quyền thanh toán, Chương làm đổ nồi lẩu đang sôi và bị bỏng nặng. Anh được đưa đến bệnh viện và qua đời sau một tháng điều trị. Bác sĩ kết luận vết bỏng làm tổn thương cơ tim của Chương dẫn đến viêm màng ngoài tim khiến anh tử vong.

Gia đình Chương kiện Thôi đòi bồi thường 1,15 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng) tiền tổn thương tinh thần vì cho rằng Thôi đã vô ý làm chết Chương.

Tuy nhiên, Thôi không chấp nhận lý lẽ của gia đình Chương. Luật sư của Thôi tranh luận rằng Chương vấp vào nồi lẩu là do lỗi của Chương vì khi đó anh đã say. Luật sư nói Chương tử vong là do bệnh tim và các vết bỏng chỉ làm trầm trọng thêm bệnh tim trước đó của Chương. Luật sư cũng cho rằng nhà hàng phải chịu trách nhiệm vì bố trí nồi lẩu ở vị trí không an toàn.

Tòa án quận Phong Đài không đưa ra phán quyết vì thiếu bằng chứng kết luận Chương tử vong là do lỗi của Thôi. Cuối cùng hai bên đương sự đồng ý dàn xếp bồi thường không thông qua tòa án.

Theo Công an TP HCM

Xem thêm

Thống nhất thực hiện ưu đãi thuế ASEAN- Trung Quốc

Tổng cục Hải quan có văn bản 7318/TCHQ-GSQL (ngày 11/8/2015) chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng thống nhất quy định ưu đãi thuế theo Hiệp định ASEAN- Trung Quốc.
hải quan bình dương
Cán bộ Hải quan Bình Dương giám sát hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, trong khi tiến hành kiểm tra, rà soát thực hiện chứng nhận xuất xứ (C/O) tại hải quan địa phương, nhận thấy việc thực thi nội dung liên quan đến hóa đơn bên thứ ba trong Hiệp định ASEAN- Trung Quốc (ACFTA) chưa được thống nhất do các cách hiểu khác nhau.

Cụ thể, Quyết định 12/2007/QĐ-BTM (ngày 31/5/2007) của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) không có quy định về việc chấp nhận C/O mẫu E được cấp cho trường hợp hóa đơn bên thứ ba. Cũng như không có quy định cụ thể nào là hóa đơn bên thứ ba.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn thống nhất: lô hàng nhập khẩu có C/O mẫu E như hóa đơn thương mại phát hành bởi các công ty nằm trong khu vực ACFTA (như Đài Loan, Hồng Kông…) không được xem xét chấp nhận cho hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế.

Tuy nhiên, trường hợp hóa đơn thương mại phát hành bởi công ty có trụ sở tại một nước thành viên thuộc ACFTA (như Singapore, Malaysia…) có được coi là hóa đơn bên thứ ba hay không và C/O có được xem xét chấp nhận hay không thì có nhiều cách hiểu khác nhau, dẫn đến thực hiện không thống nhất trên toàn quốc.

Liên quan đến vấn đề nay, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi với Bộ Công Thương. Căn cứ vào ý kiến trả lời của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố rà soát các trường hợp còn vướng mắc do cách hiểu khác nhau, thực hiện áp dụng thống nhất, như sau:

Cho phép hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu E hợp lệ do Trung Quốc cấp trước ngày 1/1/2011 mà hóa đơn thương mại do bên thứ ba thuộc ACFTA phát hành được chấp nhận cho hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế.

Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Hải Anh
Xem thêm

Mua bán hóa đơn trái phép trị giá gần 1.600 tỉ đồng

Chỉ trong một thời gian ngắn, Ngô Thị Quyên đã lập năm công ty để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với tổng số tiền hàng ghi khống trên hóa đơn đến 1.600 tỉ đồng.

Những bộ con dấu, hồ sơ được sử dụng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT - Ảnh: CA cung cấp
Những bộ con dấu, hồ sơ được sử dụng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT – Ảnh: CA cung cấp

Ngày 11-8, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng an ninh điều tra phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) với số lượng lớn và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền thuế VAT.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt, tạm giữ hình sự Ngô Thị Quyên (32 tuổi, trú tại P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền) cùng những người giúp sức cho Quyên gồm: Ngô Văn Hà (22 tuổi, trú tại P. Đằng Lâm, Q,Hải An), Trần Thị Hoa (30 tuổi, trú tại P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn VAT.

Cơ quan an ninh điều tra xác định trong một thời gian ngắn, Quyên đã đứng tên lập nhiều công ty khác nhau nhưng không hoạt động kinh doanh mà chủ yếu mua bán hóa đơn VAT thu lợi bất chính.

Từ năm 2010 đến nay Quyên đã lập năm công ty gồm: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đình Vũ, Công ty TNHH thương mại vật tư An Bình, Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng An Đại Thịnh, Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải và xây dựng Hải Phòng, Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương.

Đồng thời mua lại hóa đơn, con dấu của hai công ty khác là: Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên, Công ty TNHH An Đông Trang.

Quyên đã thuê Hoa vừa làm kế toán vừa đứng tên làm giám đốc, còn Ngô Văn Hà được thuê chuyển rút tiền giao dịch ngân hàng để hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn VAT.

Sau đó, Quyên dùng pháp nhân của năm công ty để giao dịch, mua bán hơn 6.800 tờ hóa đơn VAT với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn lên đến gần 1.600 tỉ đồng làm thất thu thuế của nhà nước khoảng 160 tỉ đồng.

Khám xét nơi ở và làm việc của Quyên, Cơ quan an ninh điều tra thu giữ bộ dấu có tên các công ty An Bình, xây dựng Hải Phòng, hơn 5.000 số hóa đơn VAT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và các tài liệu các công ty liên quan khác, 2 máy tính văn phòng, 1 máy tính xách tay…

Ngô Thị Quyên - Ảnh: CA cung cấp
Ngô Thị Quyên – Ảnh: CA cung cấp

THÂN HOÀNG

Xem thêm

  • Design by: webgiare
  • Các dịch vụ chính: in hóa đơn gtgt, vat, thành lập công ty trọn gói, in hóa đơn đỏ nhanh, dv thành lập công ty, dịch vụ trọn gói tại các quận: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Tân Bình, Gò Vấp, Hồ Chí Minh ------> Design by: webgiare